პროექტის ანგ. მოძრაობა

Navigation:  პროექტი >

პროექტის ანგ. მოძრაობა

Previous pageReturn to chapter overview

პროექტის ანგარიშებზე მოძრაობა ჯამურად უჩვენებს თანხებისა და რაოდენობების გადაადგილებას.

 

 

 

 

დამატებითი გატარების ფორმა, რომლითაც ხდება ისეთი თანხების რეგისტრაცია, რომელიც არ არის კავშირში საქონელთან და მომსახურებასთან.

მოცემული ფორმა საშუალეაბს იძლევა ერთდროულად ორი გატარება მოხდეს სისტემაში. მხოლოდ ამ ფორმით (შაბლონით) განხორციელებული გატარებები გამოჩნდება პროექტის ანგარიშებზე მოძრაობის ანალიზში.

 

clip0179_zoom50

 

ჯამური ხედი დაჯგუფებით, მასალებისა და მომსახურების გათვალისწინებით.

 

 

clip0182_zoom50