როგორ შევზღუდოთ საბუთების კორექტირება?

Navigation:  ბუღალტერია > ხდკ >

როგორ შევზღუდოთ საბუთების კორექტირება?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ჰორიზონტალურ მენიუში, რომელიც განთავსებულია ბუღალტერია>ბუღალტრულ დოკუმენტებში შესაძლებელია დოკუმენტების დაბლოკვის ფუნქციის გამოძახება.

 

clip0006_zoom50

 

დოკუმენტების დაბლოკვისა და ბლოკირების მოხსნის ფუნქციის მიზანია არ დაუშვას მომხმარებლის მხრიდან განხორციელებულ ოპერაციებში ცვლილებების შეტანა. საბუთების დაბლოკვის მიზნით საჭიროა ფილტრებით მოვნიშნოთ ის პერიოდი და ის დოკუმენტები რომელთა დაბლოკვაც გვსურს.  თუ საჭიროა სრული პერიოდის დაბლოკვა, მაშინ საკმარისია მხოლოდ პერიოდის მონიშვნა.

 

clip0011_zoom50

 

ყველა საჭირო დოკუმენტის მონიშვნის შემდეგ ჰორიზონტალურ მენიუში ვიძახებთ საბუთების დაბლოკვას. ანალოგიური პრინციპით ხდება ბლოკის მოხსნა საბუტების კორექტირების მიზნით.

 

block_unblock

 

დაბლოკილი და დაუბლოკავი საბუტების გარჩევა ხდება სპეციალური ნიშნის დახმარებით, რომელსაც ბოქლომის ფორმა აქვს.

 

clip0012

 

იმისათვის,რ ომ შევძლოთ და გავარჩიოთ უკვე ბლოკმოხსნილი საბუთები. ბლოკის მოხსნის შემდეგ გახსნილი ბოქლომის სანიშნით არის წარმოდგენილი საბუთები.

 

clip0013