რეალიზაცია

Navigation:  »No topics above this level«

რეალიზაცია

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

პროგრამის ეს მოდული პასიხისმგებელია კლიენტებთან ურთიერთობაზე.

ფუნქციები და შესაძლებლობები დანაწილებულია პროგრამის მენიუს შესაბამისად.

რეალიზაცია წარმოადგენს კლიენტებთან ურთიერთობის ძირითად მოდულს.