გადაზიდვაზე შეკვეთა

Navigation:  საწყობი >

გადაზიდვაზე შეკვეთა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

გადაზიდვაზე შეკვეთა, შიდა გადაზიდვის გაუმჯობესებული ფორმაა, რომელიც ანალიზზე დაყრდნობით ახდენს ოპერაციებს. ამ ფორმით გადაზიდვის ოპერაციის შესრულება მარტივად არის შესრულებადი, თუმცა მხოლოდ ამით არ არის შეზღუდული და მისი ფუნქცია გაცილებით მრავალფეროვანია.

 

ჰორიზონტალურ მენიუში განსხვავებით სხვა ფორმებისგან, გაცილებით მეტი ფუნქციაა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ შევსება გადაზიდვის შესაძლებელია რამდენიმე მეთოდით.

 

clip0095_zoom50

 

შევსება წინასწარ შეყვანილი ინფორმაციით და გაყიდული რაოდენობით. ეს მეთოდი განსაკუთრებით მოსახერხებელია მაღაზიების ქსელისთვის, რომლის დროსა შიდა გადაზიდვის დუკუმენტი მზადდება ავტომატურად. შესაძლებელია ასევე სხვა მაჩვენებლებით გადაზიდვის დოკუმენტების შევსება.

 

clip0096

 

ასევე შესაძლებელია ანალოგიური პრინციპით ყუთებით შეავსოთ ინფორმაცია, რაც გულისხმობს, რომ თუ საქონლის ბარათზე დატანილია ყუთში მოცემული რაოდენობა, მაშინ შესაძლებელი იქნება შეკვეთა დამრგვალდეს ყუთის ოდენობაზე.

 

 

clip0097_zoom502

 

ღილაკზე შენახვა დაჭერის შემდეგ, გაიხსნება შიდა გადაზიდვის სტანდარტული ფანჯარა, რომელიც შევსებული იქნება ინფორმაციით. ავტომატური შევსების გარეშე შესაძლებელია ასევე საქონლის დამატება შეკვეთის რაოდენობის სვეტში.

 

კატეგორიის მიხედვით დალაგების შემთხვევაში, შეგვიძლია შევავსოთ საჭირო საქონელი რაოდენობრივად ჩვენთვის სასურველი კატეგორიების მიხედვის.

 

clip0123_zoom50