სისტემის ინსტალაცია

Navigation:  კომპანიის კონფიგურაცია >

სისტემის ინსტალაცია

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

პროგრამის ინსტალაციისა და პირველადი გამართვის ინსტრუქცია ერთჯერადი ოპერაციაა, რომლის სწორად შესრულებაზეა დამოკიდებული პროგრამის მუშაობა და დაანგარიშებების სიზუსტე.  პროგრამის ინსტალაციის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს სახით მისამართზე: https://youtu.be/qlkJuaGX01E

 

პროგრამის საინსტალაციო ფაილი ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://download.vobi.ge/app Install ღილაკზე დაჭერისას გვთავაზობს გადმოვწეროთ გამშვები ფაილი Setup.exe. კომპიუტერში გადმოწერისა და გაშვების შემდეგ ავტომატურად იწყებს პროგრამისა და მისი მუშაობისთვის საჭირო

 

 

clip0023

 

 

 

პროგრამის ინსტალაციის შემდეგ სამუშო მაგიდაზე (Desktop) იქმნება მალსახმობი (Shortcut) ვობის ლოგოტიპით. ღილაკზე დაჭერისას იხსნება ავტორიზაციის ფანჯარა. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაკონფიგურირებულია,
 
ფანჯარაშ მოცემულია შემდეგი ველები და ღილაკები:
 
მომხმარებელი - მომხმარებლის სახელი, რომელიც დამატებულია სისტემაში.
პაროლი - პაროლი, წვდომის გასაღები, რომლითაც მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას სისტემაში.
შესვლა - პირველი ორი მონაცემის შევსების შემდეგ შესვლის ღილაკით იტვირთბა პროგრამის სამუშაო ფანჯარა.
გაუქმება - ფანჯრის დახურვა და ავტორიზაციის პროცესის შეჩერება.
ენის გადასართავი - პროგრამის ინტერდეისის სხვა ენაზე ჩატვირთის მიზნით.
 

clip0021

 

პარამეტრები - პარამეტრებში შესაძლებელია დავაკონფიგურიროთ მიმდინარე კომპანიის ინფორმაციაზე წვდომისათვის საჭირო ინფორმაცია, ასევე დავამატოთ სხვა კომპანიები. პროგრამას აქვს შესაძლებლობა ერთდროულად რამდენიმე ორგანიზაციასთნ მუშაობის. პარამეტრებში ემატება თვითოეული ორგანიზაციის მონაცემთ ბაზის და მისამართის შესახებ ინფორმაცია.

 

clip0126

 

შეიყვანეთ შემდეგი ინფორმაცია:

 

დასახელება: ნებისმიერი სახელი ადვილი იდენტიფიცირებისთის.

(იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამით შესაძებელია ერთდროულად რამოდენიმე კომპანიის მონაცემთა ბაზასთან მუშაობა, სახელით ხდება იდენტიფიცირეკა კომპანიის)

 

მისამართი:http:// ვებ გვერდების მისამართის მსგავსად მოწოდებლი სერვერის მისამართი

ბაზის დასახელება: მონაცემთა ბაზის სახელი წარმოდგენილია ლათინური ასოებით მაგ. VOBIDB
 

clip0022

 

რეკომენდირებულია, რომ კომპიუტერს, რომელზეც ხორციელდება პროგრამის ინსტალაცია ჰქონდეს მინიმუმ შემდეგ კონფიგურაცია:

 

პროცესორი: i3 ან უფრო ახალი

ოპერაციული მეხსიერება: 4 GB ან მეტი

 

განსხვავებით მსგავსი შინაარსის პროგრამებისგან, ვობის მონაცემთ ბაზა და სერვერული ინფრასტრუქტურა ყოველთვის მოშორებულ სერვერებზეა განთავსებული რის გამოც არ არის საჭირო მონაცემთ ბაზის საკუთრ კომპიუტერზე ინსტალაცია.