კომპანიის კონფიგურაცია

Navigation:  კომპანიის კონფიგურაცია >

კომპანიის კონფიგურაცია

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

პროგრამაში ავტორიზაციის შემდეგ ადმინისტრატორს შესაძლებლობა აქვს გამართოს პროგრამის თვისებები.
 
პროგრამის ძირითად მენიუში, რომელიც განთავსებულია მის მარცხენა ნაწილში საჭიროა მოვძებნოთ და ავირჩიოთ განყოფილება ადმინისტრაცია.

ამ განყოფილებაშ მოცემულია სექცია  "კომპანიის რეკვიზიტები"

 

 

clip0024