საბალანსო ანგარიშები

Navigation:  ბუღალტერია > @ბუღალტერიის პანელი >

საბალანსო ანგარიშები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

როგორც ნებისმიერ საბუღალტრო პროგრამას, ვობი ბუღალტერიას ასევე მოყვება სტანდარტული ანგარიშთა გეგმის ცხრილი, რომელიც შეგიძლიათ დააკორექტიროთ თქვენი სურვილის შესაბამისად.  სია იმავე სტრუქტურით არის წარმოდგენილი, რა სტრუქტურითაც მისი გამოყენება ხდება ბრუნვით უწყისში.

 

clip0057_zoom50

 

ახალი ანგარიშის დამატებისას ჰორიზონტალურ მენიუში ვაჭერთ ღილაკს ახალი, რის შემდეგაც ვამატებთ ახალ ანგარიშს.

 

 

clip0062

 

ტიპიური შევსებული საბალანსო ფორმა

 

clip0058