ოპერაციის შაბლონები

Navigation:  ბუღალტერია > @ბუღალტერიის პანელი >

ოპერაციის შაბლონები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

დასრულებული ოპერაციის შენახვის დროს პროგრამა ასრულებს ბუღალტრულ გატარებებს, ასეთ გატარების შაბლონი შენახულია მენიუში "ბუღალტერია > იპერაციის შაბლოები"

ოპერაციის შაბლონი წარმოადგენს ფორმას, რომელშიც შეგროვებულია ოპერაციის შინაარს, მისი შესრულებისთვის საჭირო ფორმა, ასარჩევი ველების დასახელება და მათი ფილტრი.

 

 

სისტემაში არსებული შაბლონების ჩამონათვალი

 

clip0063_zoom50

 

ახალი ოპერაციის შაბლონის დამატების ფორმა.

 

clip0064

 

შაბლონის მიერ შესაქმნელი გატარებების ანგარიშების დასამატებლად გამოიყენეთ ღილაკი "დამატება", მიუთითეთ ანგარიში და გასატარებელი თანხის ტიპი (თვითღირებულება, დღგ, ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით).

 

 

clip0065

 

გაითვალისწინეთ!

 

თუ ცვლილება მოხდება ფორმის შაბლონში და თქვენ მოინდომებთ კორექტირების ოპერაციის შესრულებას ძველ დოკუმენტებზე. ეს ცვლილება განხორციელდება ასევე ძველ დოკუმენტებზე.