ინტერფეისის ელემენტები

Navigation:  »No topics above this level«

ინტერფეისის ელემენტები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

პროგრამის ტექნიკური თვისებები, განხილულია მოცემულ განყოფილებაში სადაც გაერთიანებულია პროგრამის თვისებების აღწერა მასთან კომფორტული მუშაობისთვის.