თარიღის ფილტრი

Navigation:  ინტერფეისის ელემენტები >

თარიღის ფილტრი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

თარიღს ფილტრი გეხმარებათ დოკუმენტებისა და ოპერაციების ფილტრაციაში.

საოპერაციო ფორმებზე, ისევე როგორც დოკუმენტებისა ცხრილებში მოცემულია თარიღის ფილტრაციის ვარიანტები.

 

შესაძლებელია როგორც კონკრეტული თარიღის შერჩევა, ასევე სპეციალური ღილაკის დახმარეით პერიოდებს შორის მოძრაობა.

 

clip0129_zoom50

 

თარიღის ფილტრები განთვსებულია ფორმებისა და დოკუმენტების სხვა ფილტრებთან ერთად.

 

მენიუს სპეციალური clip0128 ღილაკის დახმარებით შესაძლებელია ფილტრების შაბლონების გამოძახება.

 

მენიუში მოცემულია როგორც მიმდინარე, ასევე გასული პერიოდი სხვა და სხვა მონაკვეთებით.

ძირითადი მოძრაობა მიმდინარე წლის პერიოდში ხდება, თუმცა თვეების მიხედვით შესაძლებელია გასული წლების მონაცემებთან ურთიერთმედება.

 

მიმდინარე და გასული პერიოდის ფილტრით შეგიძლიათ გაფილტროთ დღე, კვირა, თვე, კვარტალი და წელი.

შეგიძლიათ გამოიძახოთ მიმმდინარე წლის და გასული 4 წლის ნებისმიერი თვე.

 

clip0127