პროგრამის ვიზუალი

Navigation:  ინტერფეისის ელემენტები >

პროგრამის ვიზუალი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0130_zoom50

 

პროგრამის ჰორიზონტალურ მენიუში შეგიძლიათ გამოიძახოთ ვიზუალური სტილები.

ვიზუალური ცვლილებები კარგად ერგება მომხმარებლების კომფორტული მუშაობის საჭიროებებს.

 

clip0131