საწყობის ტიპები

Navigation:  საწყობი >

საწყობის ტიპები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

საწყობის ტიპები ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და გამოიყენება გამარტივებული ფილტრაციისთვის და საწყობების მარკირებისთის.

 

clip0109_zoom50

 

მომხმარებელს შეუძლია საწყობის ტიპის მითითების გარეშე მუშაობაც.