შესყიდვის დოკუმენტები

Navigation:  შესყიდვა >

შესყიდვის დოკუმენტები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

მოცემულ სექციაში განხილულია შესყიდვის განსხვავებული მეთოდები.

 

სისტემაში შესაძლებელია შესყიდვების ოპერაციების შესრულება როგორც შემოსავლების სამსახურის ავტომატური სისტემით, ასევე სტანდარტული შესყიდვის ფუნქციით.

 

ვიდეო: https://www.youtube.com/watch?v=voXW98EJqdw