საწყობი

Navigation:  »No topics above this level«

საწყობი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

პროგრამის ეს მოდული პასიხისმგებელია საწყობებზე და საქონლის შიდა მოძრაობაზე.