შესყიდვაზე შეკვეთა

Navigation:  შესყიდვა >

შესყიდვაზე შეკვეთა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

შესყიდვა > შესყიდვაზე შეკვეთა - ანალიტიკური ინსტრუმენტია, რომელიც განკუთვნილია ანალიზისა და სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე შეკვეთების ავტომატური გენერირებისთის.

 

მოცემული ფორმის დახმარებით შესაძლებელია შეკვეთების გენერირება მომწოდებლებთან შემდეგი პარამეტრებით:

 

რაოდენობის ქვედა ზღვარი

რაოდენობის ზედა ზღვარი

რაოდენობის ნორმა ზღვარი

რაოდენობა რეალიზებული

რაოდენობა კრიტიკული

საწყობის ნაშთის მიხედვით

 

ერთდროულად შესაძლებელია ხუთი მომწოდებლის შერჩევა.

 

ფორმის გამოყენებისთვის საჭიროა მიმღები და ნაშთის საწყობის მითითება:

 

მიმღები - საწყობი რომელზედაც მოხდება შეკვეთის მომზადება

ნაშთი - საწყობი რომელშიც პარალელურად ვაკონტროლებთ არსებულ რაოდენობას

 

დამატებით ფორმა გვაწვდის ინფორმაციას ბოლო მოწოდებისს და ღირებულების შესახებ.

 

შეკვეთა ფორმირდება მომწოდებლის სახელებით და კოდებით.

 

 

clip0137_zoom40

 

ჰორიზონტალურ მენიუში მოცემულია შევსების ღილაკები.

 

clip0138_zoom40

 

შევსება სტანდარტული ავსებს რაოდენობის მიხედვით, რომელიც სასურველია შევუკვეთოთ.

შევსება ყუთით ამრგვალებს სასურველ რაოდენობას ყუთებამდე.