ანალიზი (პანელები)

Navigation:  »No topics above this level«

ანალიზი (პანელები)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

მოცემულ განყოფილებაში ჩამოთვლილია ანალიზები მიმართულებების მიხედვით.

"რეპორტები"-ს ეს სისტემა იძლევა ამომწურავ ინფორმაციას პროცესის შესახებ მენეჯერების მხრიდან ანალიზის შესაძლებლობისთვის.