საკონტაქტო პირები

Navigation:  ცნობარები >

საკონტაქტო პირები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

განსხვავებით სხვა ცნობარებისგან, საკონტაქტო პირის ცნობარი გაცილებით უფრო კომპლექსურია. სტანდარტულ შემთხვევაში საკონტაქტო პირის დამატებისას, ამ ინფორმაციას ვიყენებთ ელექტრონული ზედნადებების შევსებისას სადაც გვჭირდება მძღოლის მითითება.  ფორმას შეუძლია ავტომატურად შეავსოს პირადი ნომრით ადამიანის სახელი და გვარი, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ივსება მექანიკურად. თუ თანამშრომელს ჩავურთავთ მძღოლის ფუნქციას ის გამოჩნდება ზედნადების გამოწერის დროს შესაბამის სიაში.

 

clip0040_zoom50

 

 

საკონტაქტო პირი გამოიყენება ხელფასების მოდულში და დისტრიბუციაში, რაც აღწერილია ინსტრუქციის შესაბამის კატეგორიებში.

 

 

ბუღალტრული მიზნებისთვის, შენახვის ღილაკზე დაჭერისას ავტომატურად ეხსნება ანგარიში.  "ანგარიშს შექმნა"

 

თუ გვსურს ანგარიში გაიხსნას საკუთარი მოთხოვნების მიხედვით, საწყისი კონფიგურაციის დროს, პროგრამის ინსტალაციის შემდეგ აუცილებელია შევცვალოთ "ანგარიშის რეგისტრაციის სცენარები" რომელიც განთავსებულია ბუღალტერიის პანელში.