ვალუტის კურსები

Navigation:  ცნობარები >

ვალუტის კურსები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

სისტემა მულტი სავალუტოა, რისთვისაც ესაჭიროება ვალუტის კურსების მუდმივი განახლება. პროგრამაში გათვალისწინებულია შესაბამისი კურსების ავტომატური შემოტანა, პროგრამა ინსტალაციის შემდეგ ავტომატურად ახდენს კურსების განახლებას ეროვნული ბანკის ვებ გვერდიდან. ღილაკზე კურსების განახლებაზე დაჭერით შესაძლებელია მექანიკურად შემოვიტანოთ მიმდინარე დღის კურსი, ხოლო თუ ასეთი საჭიროება არ არის პროგრამა ავტომატურად განაახლებს კურსებს ინტერნეტით ყოველი ჩართვის დროს.

 

clip0076_zoom50

 

პროგრამაში ასევე შესაძლებელია კურსის ხელით დამატება, რისთვისაც ვაჭერთ ღილაკს ახალი და ვავსებთ შესაბამის ფორმას.

 

 

 

clip0078

 

 

განსაკუთრებული შემთხვევებისთის, როდესაც თანხა არის 1-ი ბევრთან, მაგალითად როდესაც საუბარია იმ ქვეყნის ვალუტაზე რომელიც იანგარიშება 1-ი 100 თან გათალისწინებულია დამატებით ფუქნცია, რომლის დროსაც შეგიძლიათ ხელით დაამრგვალოთ კურსი 4-ზე მეტ ციფრზე წერტილის შემდეგ.

ეს ფუნქცია ირთვება სისტემის პარამეტრებში / ფორმებში კურსების დამრგვალება