პროექტზე შეკვეთები

Navigation:  პროექტი >

პროექტზე შეკვეთები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

მნიშვნელოვანია: პროექტზე შეკვეთების რეგისტრაციის დროს შესაძლებელია მივუთითოთ თუ რომელ დონეზე დარეგისტრირდეს შეკვეთა. შესაძლებელია შეკვეთა დარეგისტრირდეს როგორც ძირითად ასევე ქვე-პროქტზე.  კონფიგურატორი განთავსებულია პროგრამის დამხმარე პარამეტრებში.

 

clip0164_zoom50

 

"შეკვეთებში პროექტის დონე"

 

clip0165

 

 

მოცემულ განყოფილებაში ერთიანდება ყველა წინასწარი შეკვეთა, რომელიც განთავსებულია პროექტებში. განყოფილება დაყოფილია 6 ნაწილად.

 

შეკვეთილი - პირველი ეტაპი

ავტორიზებული - მეორე ეტაპი

პროცესში - მესამე ეტაპი

მიღებული - მეოთხე ეტაპი

დარიცხული - მეხუთე ეტაპი

 

და  ყველა შეკვეთა, სადაც გაერთიანებულია შეკვეთები ყველა ეტაპიდან.

 

შესაძლებელია ფილტრაცია როგორც პროექტების, ასევე კლიენტების და ქვე-პროექტების მიხედვით.

 

clip0174_zoom50