ბუღალტერია

Navigation:  »No topics above this level«

ბუღალტერია

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

სტანდარტული ბუღალტრული პროგრამებისგან განსხვავებით, როდესაც ყველა გატარება ხელით, ეგრეთწოდებული მექანიკური მეთოდით არის შესასრულებელი,  ვობი ბუღალტერია დამოკიდებულია ოპერაციებზე, რომლებიც ავტომატურად ახდენენ გატარებებს ბუღალტერიაში. ეს არ ზღუდავს ბუღალტერიას და მომხმარებელს საჭიროების შემთხვევაში მოხმარებელს საშუალებას აძლევს ნებისმიერი გატარება ხელით ასევე მექანიკური ფორმით შეასრულონ.

 

პროგრამის ავტომატური გატარება არ ნიშნავს, რომ ის თვითნებურად ასრულებს ოპერაციებს. ყველა საბუღალტრო გატარება მომზადებულია წინასწარ, ბუღალტრის მიერ შექმნილი სცენარის მიხედვით. უშუალოდ ბუღალტერი განსაზღვრვავს თუ როგორ იმუშაოს პროგრამამ და ყველა ოპერაცია, რომელიც სრულდება რითი თანამშრომლიდან დაწყებული დირექტორით დამთავრებული სრულდება ბურალტრის მიერ შემუშავებული სქემით ისე, რომ თანამშრომელი ვერ იგებს ისე ეხმარება ბუღალტერს.