საბუთის დამატება

Navigation:  ბუღალტერია >

საბუთის დამატება

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ფუნქცია საბუთის დამატება განკუთვნილია ოპერაციების შაბლონის გამოძახებისთვის.

ბუღალტერიაში, საბუთის დამატების ღილაკზე დაჭერისას ვიძახებს ოპერაციების შაბლონების ჩამონათვალს.

 

ყველა ოპერაცია რომელიც სრულდება სისტემაში, ასევე გათვალისწინებულია ბუღალტერიის ამ ნაწილში. აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც სტანდარტული ბუღალტრის ფორმები

 

მემორიალური ორდები / ახალი გატარება

სალაროს გასავლის და შემოსავლის ორდერი

 

ასევე არასტანდარტული საოპერაციო შესაძლებლობები, რომლებიც არ არის პირდაპირ კავშირში ბუღალტერიასთან.

c

 

ჩამონათვალში გამოჩნდება საბუთის დამატებსი ფანჯარა, რომელშიც ჩამოთვლილია ოპერაციები და მათი კოდები სწრაფი გამოძახებისთის.

ნებისმიერ მათგანზე დაჭერისას გაიხსნება შესაბამისი შაბლონი.

 

clip0001

 

შაბლონი შეესაბამება სათაურს და ოპერაციას

 

clip0002_zoom80