ანალიზური ანგარიშები

Navigation:  ბუღალტერია >

ანალიზური ანგარიშები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ანალიზური ანგარიშების სრული სია წარმოდგენილია განყოფილებაში ანალიზური ანგარიშები >  ბუღალტერიაში.

შესაძლებელია მექანიკურად ანგარიშის დამატება. ანგარიშები ასევე იქმნება ავტომატურად შაბლონებიდან დამატებისას.

 

clip0043_zoom50

 

თუ საჭიროა კონკრეტული ანგარიშიდან ბრუნვების გადატანა სხვა ანგარიშზე, დამატებულია ფუნქცია ოპერაციების გადატანა, სადაც შესაძლებელია ერთი ანალიზური ანგარიშიდან ისტორია გადავიტანოთ მეორე ანალიზურ ანგარიშზე.

 

clip0044

 

ანგარიშის დამატებისას ვუთითებთ რომელი საბალანსო ანგარიშის შვილობილი უნდა იყოს ჩვენი ანგარიში. ასევე ვალუტას და დასახელებას.

 

 

clip0055_zoom50

 

კავშირში ვუთითებთ, თუ  რასთნ გვსურს დაკავშირებული იყოს ჩვენი ანგარიში.

მაგალითად თუ თანამშრომელს გვსურს გავუხსნათ ანგარიში ხელფასის აღრიცხვისთის მივუთითებთ კავშირში ამ თანამშრომელს.

 

 

თუ ანალიზურ ანგარიშებში ვერ  იპოვეთ სასურველი საბალანსო ანგარიში დააჭირეთ ღილაკს დამატება რომელიც აღნიშნულია სიმბოლოთი + ან შედით ბუღალტერიაში / ბუღალტერიის პანელი და ამოირჩიეთ საბალანსო ანგარიშები სადაც შეძლებთ ახალი საბალანსო ანგარიშის რეგისტრაციას.