@ბუღალტერიის პანელი

Navigation:  ბუღალტერია >

@ბუღალტერიის პანელი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ბუღლტერიის პანელში გაერთიანებულია ის თვისებები, რომლებიც იშვიათად გამოიყენება.