მომხმარებლებლი

Navigation:  ადმინისტრაცია >

მომხმარებლებლი

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ადმინისტრაცია / მომხმარებლები

 

 

მოცემულ განყოფილებაში პროგრამის ინსტალაციის შემდეგ განსაზღვრულია სამი სტანდარტული მოხმარებელი:

 

1.ადმინისტრატორი

2.მომხმარებელი

3.მოლარე

 

ადმინისტრატორის გარდა დანარჩენ მომხმარებლებს ჩართული აქვს კონკრეტული ფუნქციები, ხოლო ადმინისტრატორს ყველა ფუნქციაზე აქვს წვდომა. მოცემული ფორმით შესაძლებელია როგორც ახალი მომხმარებლების დამატება, ასვეე მათ შესახებ ინფორმაციის რედაქტირება და საჭიროების შემთხვევაში პაროლის განახლება.  

clip0024

 

 

 

 

 

 

 

clip0027_zoom50

 

მომხმარებლის დამატებისა და რედაქტირების ფორმაში ვუთითებთ აქტიურია თუ არა (არააქტიურ მოხმარებელს ეთიშება პროგრამასთან წვდომა).

 

როლებში ვუთითებთ იმ უფლებებს, რომელიც გააჩნია მომხმარებელს. შესაძლებელია რამოდენიმე უფლების ჩართვაც.

საწყობებ-ში ვუთითებთ იმ საწყობებს რომლებზეც გააჩნია წვდომა მოცემულ მომხმარებელს. ეს ფუნქცია გამოიყენება POS ტერმინალებში მხოლოდ სალაროს ოპერატორებისთვის.

 

clip0028

 

ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც ესაჭიროება ელექტრონულ ზედნადებებთან და ანგარიშ ფაქტურებთან ურთიერთობა, აუცილებელია წინასწარ გავუაქტიუროთ ეს ფუნქცია.

ვდგებით სასურველ მომხმარებელზე და გადაგვყვავს რედაქტირების რეჟიმში.

მომხმარებლის დამატებისა და რედაქტირების ფანჯარაში ვუთითებთ RS მომხმარებელს და პაროლს. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემოსავლების სამსახურის პორტალზე და არ არის კავშირში პროგრამასთან. მის მისაღბად შევდივართ პორტალზე და განყოფილებაში მომხმარებლები ვამატებთ პორტალის ანგარიშებს.

 

 

შენახვის შემდეგ პორტალი გვაწვდით ინფორმაციას რომელიც გადმოგვაქვს პროგრამაში. იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ თუ რამდენად სწორად შევიტანეთ ეს ინფორმაცია ვაჭერთ ღლაკს RS შემოწმება. თუ ინფორმაციის შეყვანისას დაშვებულია შეცდომა, პროგრამა გამოგვიტანს შეტყობინებას, ხოლო სწორად შევსების შემთხვევაში მსგავსი რამ აღარ იქნება საჭირო.

 

 

clip0029

 

 

ჩვენი ფორმის შენახვის შემდეგ აუცილებელია პროგრამის გამორთვა და თვიდან გაშვება. რის შემდეგაც პროგრამის ყველა მოდული აღიქვამს ახალ პარამეტრებს.