როლები

Navigation:  ადმინისტრაცია >

როლები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

მომხმარებლები სარგებლობენ უფლებებით პროგრამის ფარგლებში, რომლებსაც სისტემაში როლები ეწოდება.

როლები წარმოადგენს უფლებების ჯგუფებს, სადაც ჩართულია შესაძლებლობები ფუნქციების მიხედვით.

 

clip0030_zoom50

 

თითოეულ როლში გაერთიანებულია მომხმარებლები, რომლებიც მსგავსი უფლებებით სარგებლობე.

უფლებებს შეგვიძლია გავუწეროთ აღწერა შემდგომში მათი მარტივი აღქმისთვისთვის.

 

clip0031_zoom50

 

პროგრამაში მოცემულ ფუნქციებზე წვდომა წარმოდგენილია 5 შესაძლებლობის სახით:

 

1. ნავიგაცია - გამოუჩნდეს თუ არა მომხმარებელს ფუნქცია მენიუში.

2. წაკითხვა - შეუძლია თუ არა მომხმარებელს მოცემული ფუნქციის რედაქტირების გარეშე გაცნობა.

3. ჩაწერა - ინფორმაციის შენახვა და განახლება.

4. წაშლა - ინფორმაციის წაშლა

5. რეპორტები - ანალიტიკურ ინფორმაციაზე წვდომა.

 

clip0032_zoom50

 

დამატებითი შესაძებლობები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული პროგრამის მოდულებთან, არამედ უშუალოდ წარმოადგენს კონკრეტული ოპერაციის შესრულების უფლებას, გაერთიანებულია სხვა პრივილეგიებში. თითოეული მათგანი აღწერს კონკრეტული ოპერაციის შესრულების უფლებას.

 

clip0033_zoom50