კომპანიის რეკვიზიტები

Navigation:  ადმინისტრაცია >

კომპანიის რეკვიზიტები

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

პროგრამის კონფიგურაცია, მისი ინსტალაციის შემდეგ მთავარი ნაბიჯია მისი გამართული ფუნქციონირებისთვის.

კომპანიის რეკვიზიტები ხელმისაწვდომია მთვარ მენიუში განყოფილება ადმინისტრაციის ქვეშ ჯგუფში.

 

პირველი ნაბიჯია თქვენი კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდის შეყვანა. ღილაკზე "იმპორტი" დაჭრით პროგრამა ავტომატურად შეავსებს თქვენი ორგანიზაციის სახელწოდებას და დღგ-ს გადამხდელის სტატუსს.

 

ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის შესახებ ინფორმაციის შევსება საჭიროა საბეჭდი დოკუმენტების ავტომატური შევსებისთის.

იურიდიული მისამართის, ფაქტიური მისამართის და ინფორმაციის ბანკის შესახებ შევსება საჭიროა ასევე საბეჭდი ფორმების ავტომატური შევსებისთვის.

 

 

RS მომხმარებლის სახელის და პაროლის შევსება სავალდებულოა თუ თქვენ მუშაობთ RS.GE შემოსავლების სამსახურის პორტალთან.

ამ ფორმაში შედის მთავარი სახელი და პაროლი რომელიც მოგანიჭათ შემოსავლების სამსახურმა, ხოლო პროგრამასთან მომუშავე სხვა პირებს პირადი სახელი და პაროლი ენიჭებათ. რომელიც განსაზღრულია სექციაში ადმინისტრაცია/მომხმარებლები.

 

პროგრამას გააჩნია დამატებითი თვისებები, რომლებიც ირთვება კომპანიის რეკვიზიტებიდან. ეს ფუნქციები განკუთვნილია მხოლოდ კონკრეტული კომპანიებისთვის.

 

საქონლის ვადები - ვადიანი საქონლის იდენტიფიცირების და ვადებით კონტროლის ფუნქცია.

სერიული - პარტიების მიხედვით საქონლის იდენტიფიცირებისა და მათი შესყიდვა რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ფუნქცია.

საბუღლტრო თვისება - დამატებითი საბუღალტრო თვისებების გააქტიურება პროგრამაში.

განვადება - ფუნქცია გამოიყენება იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც იყენებენ საბანკო განვადების პროდუქტს კლიენტებთან ურთიერთობისთვის.

 

 

clip0025