დუბლირებული საქონლის წაშლა

Navigation:  საქონელი და ფასები > ხდკ >

დუბლირებული საქონლის წაშლა

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

! ოპერაციების გადატანა - იმ შემთხვევაში თუ შეცდომით დარეგისტრირდა ერთი და იგივე საქონელი ერთზე მეტჯერ და გვსურს ერთი პოზიცია წავშალოთ, საჭიროა ჯერ გადავიტანოთ საქონელზე მომხდარი ოპერაციები მეორე საქონელზე და მხოლოდ შემდეგ წავშალოთ. სხვა შემთხვევაში პროგრამა არ წაგვაშლევინებს საქონელს. იმისათვის რომ განვახორციელოთ ცვლილების ოპერაცია, საჭიროა შევარჩიოთ სრული პერიოდი და შესაბამისად შევარჩიოთ რომელი საქონლიდან რომელ საქონელზე უნდა გადავიდეს საქონლის ბრუნვა.

 

 

clip0047

 

გაითვალისწინეთ, რომ ამ ოპერაციის უკან დაბრუნება შესაძლებელი არ არის.

ყურადღებით შეარჩიეთ ის ორი საქონელი, რომელთა ოპერაციების გაერთიანებაც გსურთ.